Svenska Volvo 7/900 Klubben

Platsen för oss som värnar om Volvos 7/900-serie
Aktuellt datum och tid: 25 aug 2019, 04:26

Alla tidsangivelser är UTC+02:00 Europe/Stockholm
Ny tråd  Denna tråd är låst, du kan inte redigera inlägg eller besvara den.  [ 8 inlägg ] 
Författare Meddelande
InläggPostat: 08 dec 2004, 23:43 
Offline
Forumsfreak

Blev medlem: 20 apr 2003, 21:06
Inlägg: 3217
Ort: Sverige
Länk till en pdf lämpad för utskrift. Innehåller en enkel instruktion samt felkoder för LH 2.4.

la till lite och ändrade topic... //Erik


Bilagor:
felkoder.pdf [2.87 MiB]
Nerladdad 5850 gånger

_________________
Bild
Upp
   
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 17 nov 2005, 22:06 
Offline
Moderator

Blev medlem: 30 nov 2002, 20:01
Inlägg: 14489
Kör: För fort.
Ort: Luleå Medlemsnummer 2
Lite mer info, om man inte har adobe acrobat:Stulet från hemligt plats på internet:Detta gäller alla motorer med LH2.4 som har självdiagnosbox.

(dvs både 200/700 samt 900)Felkodsavläsning och funktionstest LH Jetronic Volvo 940 91-95:

(kodernas betydelse står längst ner i denna postning)Börja med att leta rätt på diagnostikenheten. Den finns i motorutrymmet framför eller strax bakom vänster fjädringstorn (sett i bilens körriktning).1. Tändningen ska vara avslagen. Lyft upp locket på diagnostikenheten och lossa tråden från hållaren på enhetens sida.

2. Lägg märke till att det finns sex numrerade uttag på enhetens framsida. Endast två av dem används. Uttag 2 för kontroll av bränslesystemet och uttag 6 för tändsystemet.

3. Ha papper och penna redo, så att du kan anteckna de felkoder som visas. Det kan vara upp till tre stycken. De tresiffriga koderna visas som en serie blinkningar av den röda lysdioden (placerad bredvid testknappen) med en kort paus mellan varje siffra.

4. Stick in tråden i uttag 6 på diagnostikenheten och slå på tändningen (läge II). Tryck på testknappen en gång i ungefär en sekund och släpp den sedan och vänta på att lysdioden ska blinka. Anteckna felkoderna. Om mer än en visas, anteckna alla till dess att den första visas igen och slå av tändningen.

5. Om kod 1-1-1 visas anger detta att systemet inte har felkoder för tändsystemet sparade i diagnostikenheten. I detta fall ska du flytta tråden till uttag 2 och slå på tändningen och trycka en gång till på testknappen. Anteckna de felkoder som visas, de gäller för bränsleinsprutningen i systemet. Slå av tändningen. Om du åter får felkod 1-1-1 anger detta att inte heller bränslefelkoder finns sparade i systemet och att det fungerar korrekt.Radering av felkoder:1. Ha tändningen avslagen, sätt i kabeln i den sockel du vill radera felkoderna.

2. Slå på tändningen (läge II), håll inne knappen i minst 5 sek och släpp. Nu ska lampan tändas och lysa konstant, tryck nu ner knappen igen i minst 5 sek och släpp.

3. Tryck till på knappen i ca 1 sek, nu ska kod 1-1-1 visas (dvs. ingen felkod lagrad). Klart!_________________________________________________________

Om du vill DIAGNOSTISERA systemen så följer du nedanstående guide (Gäller Volvo 940):

Efter varje avslutat test så skall felkoderna raderas (helt färdigt test eller om ni bara läser felkoder), eftersom själva testet i sig kan generera felkoder.Diagnos av bränslesystemet:Slå på tändningen.

Tryck på testknappen två gånger, 1.5 sek nertryckt, paus i 1.5 sek, 1.5 sek nedtryckt.

Strax börjar lysdioden blinka snabbt, detta indikerar att insprutningsdatorn är redo för test av diverse givare.

Vid givar testerna så skall diagnosdosan visa rätt kod, visas ingen kod tyder det på fel i givaren.

Öppna gasspjället ca 40-60%, visar diagnosdosan bekräftelsekoden 3-3-2 för att indikera att tomgångsbrytaren har öppnat.

Öppna gasspjället helt. Om fullastbrytaren har slutit så visar diagnosdosan 3-3-2. Släpp spjället.

Starta motorn, om den inte skulle starta (och det är därför du gör felsökningen, så nöt på starten i 10 sekunder).

Om insprutningsdatorn får en godkänd signal från svänghjulsgivaren/vevaxelns vinkelgivare, så visar diagnosdosan 3-3-1.

(Om du har automat, annars nästa steg) Lägg i 'D' Driven och sendan 'P' Park. Om givaren fungerar så visar diagnosdosan 1-2-4.

(Om du har AC, annars nästa steg) Slå på luftkonditioneringen. Om givaren för AC (ac aktiverat) fungerar så visar diagnosdosan 1-1-4. Om givaren på ACns kompressor fungerar så visas även koden 1-3-4.

Slå av tändningen för att avluta givar testet.Slå på tändningen (Läge II). *OBS!!! I detta test så kommer spridarna aktiveras, de kommer att spruta bensin. OBS!!!*

Tryck på diagnosdosans testknapp 3 gånger, ner1.5sek, paus1.5 sek, ner1.5 sek, paus1.5 sek, ner1.5 sek.

Insprutningsdatorn gör självdiagnostik på följande:

Fläkten halv hastighet (bara med elfläkt original??)

Fläkten på full hastighet.

Spridare.

Tomgångsmotor.

Kolfilterventil.

Kallstartsventil.

Slå av tändnignen, diagnosen är utförd på insprutning.Diagnos av tändningssystemet:Slå på tändningen (Läge II).

Tryck på testknappen två gånger, 1.5 sek nertryckt, paus i 1.5 sek, 1.5 sek nedtryckt.

Strax börjar lysdioden blinka snabbt, detta indikerar att insprutningsdatorn är redo för givar test.

Öppna gasspjället helt. Om fullastbrytaren har slutit så visar diagnosdosan 3-3-4. Släpp spjället.

Starta motorn, om den inte skulle starta (och det är därför du gör felsökningen, så nöt på starten i 10 sekunder).

Om insprutningsdatorn får en godkänd signal från svänghjulsgivaren/vevaxelns vinkelgivare, så visar diagnosdosan 1-4-1.

Stäng av motorn och tändning. Testet är nu avslutat, diagnostiseringen för tändnigen är nu slutförd._________________________________________________________

Felkodsavläsning och funktionstest Volvo 240 LH-JETRONIC 2.4 1989-:Felkoder bränsle:1-1-1 Inga fel

1-1-2 Fel i styrenheten

1-1-3 Insprutningsventil fel

1-2-1 Fel i signal från luftmassmätaren

1-2-3 Signal från kylvätsketemperaturmätaren saknas

1-3-1 Varvtalssignal saknas

1-3-2 Fel batterispänning

1-3-3 Tomgångsläget på spjällkontakten fel

2-1-2 Fel på signal från lambdasonden

2-1-3 Fullastläget på spjällkontakten fel

2-2-1 Lambdaregleringen fel

2-2-3 Signal fel från tomgångsventilen

2-3-1 Lambdaregleringen fel

2-3-2 Lambdaregleringen fel

2-3-3 Tomgångsventilen fel

3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas

3-1-2 Signal för knackuppfettning saknas

3-2-2 Renbränning av tråden ur funktionFunktionskontroll av spjällkontakt och varvtalssignal:Slå på tändningen, vrid gasreglaget till fullastläge och tryck in knappen 2 gånger. Dioden skall nu blinka snabbt. Släpp gasreglaget, varvid koden 3-3-3 skall erhållas om spjällkontaktens funktion i fullast är korrekt.Vrid gasreglaget en bit. Slocknar lysdioden och och sedan visar 3-3-2 är spjällkontaktens funktion i tomgång korrekt.Starta motorn. Om lysdioden slocknar och sedan visar 3-3-1 är varvtalssignalen från tändsystemet korrekt.Funktionstest av insprutningsventilerna och tomgångsventilen:Slå på tändningen och tryck in knappen 3 gånger (varje tryckning minst en sekund men högst tre). Nu skall i tur och ordning insprutningsventilerna och sedan tomgångsventilen börja arbeta samtidigt som lysdioden blinkar. Man kan med handen känna på komponenten eller lyssna.Efter varje avslutat test så skall felkoderna raderas, detta på grund av att själva testen i sig kan generera felkoder.Felkoder tändning:1-1-1 Inga fel

1-4-2 Fel i styrenhet, motorn går med nedsatt tändning

1-4-3 Fel i knackgivare, motorn går med nedsatt tändning

1-4-4 Lastsignal saknas

2-1-4 Fel i varvtalsgivare

2-2-4 Temperaturmätare felaktig

2-3-4 Fel i spjällkontakt, motorn går med nedsatt tändningFunktionstest:Med tändningen på trycks knappen in två gånger, max tre sekunder varje gång. Lysdioden blinkar. Vrid upp gasreglaget något, varvid lysdioden skall slockna och sedan blinka 3-3-4 för tomgångskontakten, om den är felfri. I annat fall fås ej någon kod utan dioden fortsätter blinka. Efter varje test återkommer blinkningarna. Kör startmotorn, varvid dioden skall slockna och sedan blinka 1-4-1 för varvtalssignal. Slå av tändningen för att avbryta testen.Efter avslutat test så skall felkoderna raderas, detta på grund av att själva testen i sig kan generera felkoder._________________________________________________________Felkodsavläsning Volvo 940 LH-JETRONIC 2.4 1991-1996:Felkoder bränsle:1-1-1 Inga fel upptäckta.

1-1-2 Fel i styrenheten.

1-1-3 Bränsletillförsel för svag/kraftig. Symptom: Hög bränsleförbrukning.

1-2-1 Signal från luftflödessensor frånvarande eller felaktig. Symptom: Dåliga köregenskaper, hög bränsleförbrukning.

1-2-3 Signal från kylvätsketemperatursensor frånvarande eller felaktig. Symptom: Svårstartad när motorn är kall.

1-3-1 Signal från tändning om motorhastighet frånvarande eller felaktig. Symptom: Motorn startar inte.

1-3-2 Batterispänning för hög eller låg.

1-3-3 Signalen från gasspjällägeskontakten fel vid tomgång. Symptom: För högt tomgångsvarv.

2-1-2 Signal från lambdasond felaktig eller frånvarande. Symptom: Dåliga köregenskaper, hög bränsleförbrukning.

2-1-3 Signal från gasspjällägeskontakten felaktig vid full gas.

2-2-1 Bränsletillförsel för dålig vid delbelastning. Symptom:Motorn stannar efter kallstart, hög bränsleförbrukning, dåliga köregenskaper.

2-2-3 Signal från tomgångsluftsventil frånvarande eller felaktig. Symptom:Motorn startar inte eller är mycket svårstartad, för låg tomgång.

2-3-1 Bränsletillförsel för dålig eller för rik vid delbelastning. Symptom: Motorn stannar efter kallstart, hög bränsleförbrukning, dåliga köregenskaper.

2-3-2 Bränsletillförsel för dålig eller för rik vid tomgång. Symptom: Motorn stannar efter kallstart, hög bränsleförbrukning, dåliga köregenskaper.

3-1-1 Ingen signal från hastighetsmätaren. Symptom: Ojämn tomgång.

3-1-2 Ingen signal för knacksensorn i tändsystemet.

3-2-2 Signal från luftflödessensorns avbränning frånvarande eller felaktig. Symptom: Dåliga köregenskaper.Felkoder tändning:1-1-1 Inget fel upptäckt.

1-4-2 Defekt styrenhet.

1-4-3 Knacksensorns signal utebliven eller felaktig. Symptom: Dålig acceleration, hög bränsleförbrukning, effektbrist.

1-4-4 Ingen laddsignal från insprutningssystemet. Symptom: Seg motor.

1-5-4 För högt flöde i avgasåtercirkulationen (gäller endast för senare motorer med elektroniskt styrd avgasåtercirkulation). Symptom: Ojämn tomgång.

2-1-4 Periodvis bortfall av varvräknarsensorns signal. Symptom: Motorn startar inte, går ojämnt eller överhettar.

2-2-4 Kylvätskans temperatursensorsignal utebliven eller felaktig.

2-3-4 Gasspjällägeskontaktens signal vid tomgång utebliven eller felaktig.

2-4-1 För lågt flöde i avgasåtercirkulationen (gäller endast för senare motorer med elektroniskt styrd avgasåtercirkulation). Symptom: Ojämn tomgång.

4-1-3 Avgasåtercirkulationens temperatursensorsignal utebliven eller felaktig (gäller endast för senare motorer med elektroniskt styrd avgasåtercirkulation). Symptom: Ojämn tomgång.

_________________
Audi 2010. Camaro 1970
Jag jobbar med skiten, så vad vet jag?


Upp
   
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 17 nov 2005, 22:08 
Offline
Moderator

Blev medlem: 30 nov 2002, 20:01
Inlägg: 14489
Kör: För fort.
Ort: Luleå Medlemsnummer 2
Funktionsbeskrivning

-HUR funkar LH-Jetronic 2.4?

Bilaga:
LH2.4.funktion.pdf [534.48 KiB]
Nerladdad 1455 gånger


Högerklicka, välj "Spara som..." sedan Öppna.

//Erik

_________________
Audi 2010. Camaro 1970
Jag jobbar med skiten, så vad vet jag?


Upp
   
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 21 dec 2005, 19:04 
Offline
Moderator

Blev medlem: 30 nov 2002, 20:01
Inlägg: 14489
Kör: För fort.
Ort: Luleå Medlemsnummer 2
B230F - Komponentplacering.

Bilaga:
B230F.jpg
B230F.jpg [ 223.28 KiB | Visad 24089 gånger ]


Diagnostikuttag (exempel)

Bilaga:
diagnosuttag.jpg
diagnosuttag.jpg [ 112.67 KiB | Visad 24089 gånger ]


//Erik

_________________
Audi 2010. Camaro 1970
Jag jobbar med skiten, så vad vet jag?


Upp
   
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 06 okt 2006, 23:14 
Offline
Moderator

Blev medlem: 30 nov 2002, 20:01
Inlägg: 14489
Kör: För fort.
Ort: Luleå Medlemsnummer 2
Enklare felsökning av vissa komponenter.

Har scannat och lagt som PDF, så man lätt kan skriva ut,

och ta med ut i garaget, GDS-hallen eller ute i P-fickan eller vart man då skruvar..

Bilaga:
LH24Diagnos.pdf [1.31 MiB]
Nerladdad 1808 gånger


Högerklicka, välj "Spara som..."//Erik

_________________
Audi 2010. Camaro 1970
Jag jobbar med skiten, så vad vet jag?


Upp
   
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 18 nov 2006, 22:05 
Offline
Moderator

Blev medlem: 30 nov 2002, 20:01
Inlägg: 14489
Kör: För fort.
Ort: Luleå Medlemsnummer 2
Har gjort en liten guide på hur man kollar felkoder på bilar med OBD-II anslutning

d.v.s. Volvos 900-modeller 1996 och nyare.(samma guide finns på klubbens hemsida, om man loggar in och klickar på FAQ)(Denna beskrivning bygger på att du kan lite om elektronik, iallafall grunderna, samt har tillgång till lite småsaker)Du Behöver:* 1st momentan strömbrytare

(Dvs sluter bara när du håller fingret på den)* 1st lysdiod, förslagsvis röd för rätt belastning mot OBD2-elektronikenMontera lysdioden, t.ex i en liten plastask för tandtråd eller liknande,

en liten ask av hårdplast, vad som helst ungeför funkar bra.Löd fast din momentanströmbrytare paralellt med lysdioden.Anslut 2st kablar till lysdioden/strömbrytaren

(Anslutna till punkterna längst ner på skissen här nedan)

Bild

Använd gärna röd och svart kabel, för att lätt kunna skilja på plus och minuspol.

i änden på kablarna kan man montera någon typ av finare kontaktstift,

Kanske en liten testpenna som man 'slaktar' och gör om till testverktyg?

Maila mig gärna med bilder på Era lösningar om ni gör ett sånthär 'verktyg'! ( thasaint@940klubben.se )Då ska vi se! Var sitter då dendära OBD-II kontakten?

På Volvos 960/S90 samt V90-modeller sitter kontakten här:

BildPå Volvo 940-modellerna sitter kontakten i facket under mittarmstödet,

öppna mittarmstödet, töm facket, och i botten har du en liten 'lucka' som man

lätt kan bända bort med en liten skruvmejsel. Där under sitter kontakten som du

snart ska läsa ur dina felkoder ifrån!Då sätter vi igång! Först ska vi kontrollera bränslesystemets felkoder.* Se till att tändningen är avslagen

* Anslut ditt nytillverkade diagnosverktyg till stift 3 och 5 enligt bilden:

Bild

* Vrid på tändningen

* Var beredd med papper och penna

* Slut strömbrytaren i cirka 1 sekund, släpp sedan.

* Räkna antalet blinkningar som lysdioden ger ifrån sig.

Bild

* Varje felkod består av en serie blinkningar, som kan se ut som ovan.

* Det är en 3 sekunders paus mellan varje felkod

* Notera samtliga blinkngar på pappret, t.ex 2-2-3 som bilden ovan visar

Kontroll av tändsystemets felkoder:* Se till att tändningen är avslagen

* Anslut ditt nytillverkade diagnosverktyg till stift 1 och 5 enligt bilden:

Bild

* Vrid på tändningen

* Var beredd med papper och penna

* Slut strömbrytaren i cirka 1 sekund, släpp sedan.

* Räkna antalet blinkningar som lysdioden ger ifrån sig.

Bild

* Varje felkod består av en serie blinkningar, som kan se ut som ovan.

* Det är en 3 sekunders paus mellan varje felkod

* Notera samtliga blinkngar på pappret, t.ex 2-2-3 som bilden ovan visar

Systemet kan lagra maximalt 3 felkoder på bränslesystemet och lika många på tändsystemet.____Radering av felkoderPåtråffar du felkoder vid felsökningen på Din bil, så kan det vara

en god idé att efter man har noterat felkoderna, radera dessa.* Se till att tändningen är avslagen

* Anslut ditt nytillverkade diagnosverktyg till stift 1 och 5 för radering av felkoder som anträffas i tändsystemet, eller till stift 3 och 5 för rensning av felkoder som ligger i bränslesystemets feldiagnossystem

* Läs av felkoderna, precis som ovan.

Du måste läsa av alla felkoderna minst ett "varv" för att kunna radera dessa (dvs läsa första felkoden 2 gånger)

* När du gjort detta, trycker du på strömbrytaren i ca 5 sekunder,

då ska lysdioden tändas och lysa med fast sken.

* Tryck på strömbrytaren igen i ca 5 sekunder,

när du släpper knappen ska lysdioden släckas igen.

* Tryck ännu en gång på knappen, ca 1 sekund.

Felkoderna är då raderade, och koden 1-1-1 ska blinka fram

(Betyder att inga fel finns registrerade i systemet)

_________________
Audi 2010. Camaro 1970
Jag jobbar med skiten, så vad vet jag?


Upp
   
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 19 nov 2006, 16:31 
Offline
Moderator

Blev medlem: 30 nov 2002, 20:01
Inlägg: 14489
Kör: För fort.
Ort: Luleå Medlemsnummer 2
Felkoder som finns på vissa modeller men inte är angivna ovan:

(Inte vidare utförligt beskrivna då jag inte vet så mkt om dessa..)2-4-2 Turboaggregat, felkod på wastegatens reglerventil

3-1-4 Kamaxelns lägesgivare, ingen/felaktig signal

3-2-4 Kamaxelns lägesgivare, intermittent fel/tidvis bortfall/felaktig signal

3-4-2 AC Kompressorns "cut-off" relä, defekt/felaktig

3-4-4 Avgastemperatursensor, EGRT

4-1-1 Gasspjälllägesgivare

4-2-1 Insugets trycksensor, felaktig signal (MAP-sensor)

4-2-2 Avgastemperatursensor

4-2-3 Gasspjälllägesgivare

4-2-4 Belastningssignal, defekt bränslestyrenhet om tändstyrenheten ger samma felkod (?)

4-3-1 tempsensor, elektronisk elkylfläkt

4-3-2 Överhettad motorstyrenhet

4-3-3 Knacksensor 2

5-1-2 För fet bränsleblandning

5-1-3 Överhettad motorstyrenhet//Erik

_________________
Audi 2010. Camaro 1970
Jag jobbar med skiten, så vad vet jag?


Upp
   
 
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: 15 dec 2006, 19:38 
Offline
Moderator

Blev medlem: 30 nov 2002, 20:01
Inlägg: 14489
Kör: För fort.
Ort: Luleå Medlemsnummer 2
Tillägg till och med 1995 med Självdiagnostikbox,

OBS: Alla uttag är inte inkopplade på alla modeller.Box A

Uttag 1: Växelstyrning

Uttag 2: Motorstyrning (LH2.4.4 bränsleinsprutning)

Uttag 3: ABS ( Felkoder HÄR: viewtopic.php?t=27260 )

Uttag 6: Elektronisk tändsystem (EZ 116 K)

Uttag 7: KombiinstrumentBox B

Uttag 1: Värme/Klimatanläggning (Även HÄR: viewtopic.php?t=29798 )

Uttag 2: Tempomat

Uttag 5: Airbag ( Felkoder & Info HÄR: viewtopic.php?t=27404 )

Uttag 6: Sätesinställning//Erik

_________________
Audi 2010. Camaro 1970
Jag jobbar med skiten, så vad vet jag?


Upp
   
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Ny tråd  Denna tråd är låst, du kan inte redigera inlägg eller besvara den.  [ 8 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC+02:00 Europe/Stockholm


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Swedish translation by phpBB Sweden © 2006-2015